Kiến nghị khẩn cấp về Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải
26.7.2013


Do tình hình Blogger Điếu Cày đang nguy kịch, tuyệt thực sang ngày thứ 33, nên Hội công dân Văn Lang quyết định viết bản kiến nghị gửi ôngNguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt nam.

Nếu các bạn đồng ý với bản kiến nghị thì có thể ký qua vanlang@vanlang.eu với các thông tin sau: Tên, Nghề nghiệp, Địa chỉ.

Xin cảm ơn.